Arkisto kohteelle marraskuu, 2009

Olkiluodon matematiikkaa, osa 1

Posted in Uncategorized on 20 marraskuun, 2009 by ydinv

Olkiluoto 3 -hanke on tullut kaikille tutuksi epäonnistuneena hankkeena. Kustannukset, rakennusaika ja laatuongelmat ovat karanneet käsistä.
Aikataulun ja voimalaitoksen hintaa voidaan myös tarkastella matemaattisesti.

Muodosta oheisesta kuvaajasta kaksi yhtälöä R = R(t) sekä H = H(t), jossa
R= rakennusaika vuosissa
H= hinta, mrd euroa
t = tarkasteltava vuosi

Muodosta yhtälöt siten, että ne ovat mallia F(x) = mx + b ja huomioi kuvaajasta ajanjakso 2004 – 2009.

1) Millä t:n arvolla rakennustöiden aloittamisvuosi ja rakentamisaika saavuttavat tarkasteltavan vuoden, eli milloin Olkiluodon voimalaitos valmistuu? Ratkaise yhtälö 2005 + R(t) = t
2) Mikä on voimalaitoksen hinta-arvio valmistumisvuonna?

Lisäksi tarvitset tiedon, että rakennustyöt alkoivat vuonna 2005.

Painavaa asiaa ydinvoimasta

Posted in Uncategorized on 17 marraskuun, 2009 by ydinv

Teksti: Janne Björklund

Ohessa syyskuussa tehty katuhaastattelu ydinvoimasta ja uraanikaivoksista. Puheenvuoroissa tiivistyy sanoma: enemmistö suomalaisista ei halua lisää ydinvoimaa ja kansanedustajien tulisi päättää lisäydinvoimasta kansan tahdon mukaisesti. Uusiutuvien energiamuotojen voimakas lisäys saa myös vahvan tuen.