Arkisto kohteelle kesäkuu, 2010

Ydinvoima vähentää työpaikkojen syntyä

Posted in Uncategorized on 28 kesäkuun, 2010 by ydinv

Suomessa haetaan vasta lupia ”siirtymävaiheen” ydinsähkölle. Muissa
länsimaissa siirtymävaiheen energiaa ei tarvita, koska uusiutuvat
valtaavat markkinoita.

Aurinkoenergian hinnan arvioidaan painuvan alle fossiilisten kolmessa
vuodessa. Tuulienergian hinta laskee tasaisesti ja tuulivoimaloiden
valmistus on siirtymässä suuriin sarjoihin. Kuitenkin uudet
ydinvoimalat olisivat käytössä vasta vuosina 2020-2080.

Työ- ja elinkeinoministeriön arvioiden mukaan Suomi saattaisi
tulevaisuudessa tarvita lisää sähköä noin puolikkaan ydinvoimalan
verran. Sähköntarpeen lisäys on tyydytettävissä uusiutuvilla,
energiatehokkuuden lisäämisellä tai ydinvoimalla. Vain kaksi
ensimmäistä toteuttavat jo itsessään EU:n asettamia tavoitteita.

Uusiutuvien ja energiatehokkuutta lisäävien teknologioiden
maailmanmarkkinoiden vuosittainen kasvu on 30 %. Ydinvoima voi
työllistää sata suomalaista, eikä ydinsähkö tuo uusia pysyviä
työpaikkoja. Sen sijaan uusiutuvilla ja energiatehokkuudella voidaan
luoda valtioneuvoston arvoiden mukaan 30 000 työpaikkaa vuoteen 2020
mennessä. Saksassa pelkkä auronkoenergia työllistää yhtä paljon
ihmisiä kuin Suomen metsäteollisuus. Yhdysvallat tavoittelee 3-5
miljoonaa uutta pysyvää työpaikkaa uusiutuviin ja ilmastoteknologiaan.

– Ilmastoteknologia ja uusiutuvat työllistävät tällä hetkellä 30 000
henkeä Suomessa.
– Toimialan liikevaihto on eri määritelmien mukaan 10-16 miljardia euroa.
– Maailmassa ympäristöliiketoiminnan arvioidaan kaksinkertaistuvan
nykyisestä noin 1 100 miljardista eurosta noin 2 200 miljardiin euroon
vuoteen 2020 mennessä. Investointivauhti puhtaisiin energialähteisiin
on huima.

Useamman ydinvoimalan rakentaminen on tehokkain tapa estää uusien
kilpailijoiden pääsy energiamarkkinoille. Saksassa suurten
energiayhtöiden markkinaosuus on pienentynyt hajautetun
energiatuotannon myötä. Kun uutta liiketoimintaa ei synny kotimaahan,
siitä ei vientiinkään ponnista city-kanikaan.

Suomi on jäänyt energiapolitiikan kehitysmaaksi, erilliseksi
saarekkeeksi, jossa kansainvälisen talouden megatrendit eivät
vaikutapäätöksentekoon. Asiantuntijoita ei haluta kuulla, selvityksiä
ei haluta tehdä, asian valmistelija on jäävi… ei ihme että Suomen
energiapolitiikka eroaa paljon muista länsimaista.

Sirpa Kauppinen
Ympäristötekniikan M.Sc.

Ydinhulluus uhkaa Suomea 1.7.2010

Posted in Uncategorized on 18 kesäkuun, 2010 by ydinv

Ydinvoimajuna on kulkenut eteenpäin puskien raskaita esteitä edestään. Periaatepäätöskäsittelyyn liittyviä epäselvyyksiä ja kähmintöjä riittää, mutta mikään ei pysäytä käsittelyä. Tuoreimpana skandaalina tuli oikeuskanslerin lausunto, jossa todettiin maan korkeimman energiavirkamiehen, Taisto Turusen olleen jäävi käynnistäessään hakemusten YVA- ja periaatepäätöskäsittelyä.

Eduskunnan äänestykset on kaavailtu olevan 1. heinäkuuta. Ympäristövaliokunta antoi ennakkotiedoista poiketen tylyn tuomion molemmille reaktorihakemuksille. Tämä viitoittaa tietä myös eduskunnan äänestyksiin ja kertoo että kantaansa pohtivia kansanedustajia on vielä runsaasti.

Tänään noin 60 henkeä kokoontui eduskuntatalon eteen muodostamaan ihmisbanderollin. Oheisesta videosta näet päivät fiiliksiä ja pienen osan kansanedustajille menevistä kesäterveisistä. Huomenna voit 16 paikkakunnalla lähettää suorat terveiset oman vaalipiirisi kansanedustajille!

Hallitus on tilannut nipun puutteellisia selvityksiä ydinvoimapäätöksen tueksi, joista osa on jouduttu hylkäämään. Talous- ja työllisyysvaikutuksista sekä päästövähennyksistä on erittäin puutteelliset tiedot. Ministeri Pekkarinen esitti hallituksen iltakoulussa lisäydinvoiman päästövähennyksiksi 10 miljoonaa tonnia, vaikka VTT:n raportti kertoo yksiselitteisesti että päästöt vähenevät vain miljoona tonni reaktoria kohden. Kattavan selostuksen tilanteesta löydät esimerkiksi Luonnonsuojeluliiton lausunnosta talousvaliokunnalle.

Tärkein raportti kuitenkin puuttuu: miten, millaisin kustannuksin ja vaikutuksin Suomesta saadaan sähkön suhteen omavarainen vuoteen 2020 mennessä ilman lisäydinvoimaa? Ympäristöjärjestöillä tälläisiä selvityksiä riittää, mutta hallitus tai TEM ei ole sellaista tilannut. On tosin mainittava, että Tulevaisuusselonteko sivuaa asiaa, onhan vuoteen 2050 tähtäävä Tulevaisuusselonteon neljästä skenaariosta kaksi sellaisia joissa lisäydinvoimaa ei rakenneta.

Olethan jo tehnyt äänestyssitoomuksen ja mainostanut sitä myös kavereille?

Janne Björklund
Ydinvoimakampanjavastaava
Suomen luonnonsuojeluliitto

Ydinvoimalupia valmistellut ylin virkamies on jäävi – no problem!

Posted in Uncategorized on 16 kesäkuun, 2010 by ydinv

Teksti: Janne Björklund

Oikeuskansleri totesi tänään pitkässä selostuksessaan että TEM:n energiaosaston ylijohtaja Taisto Turunen on ollut jäävi käsitellessään lisäydinvoimalupia, koska oli Outokummun hallituksessa vuosina 2006 -2008.  Siis sama virkamies, joka on luotsannut energiaosastoa jo 20 vuotta ja vastannut myös sähkönkulutusarvioista. Kulutusarviot taas ovat keskeisin peruste sille, että ylipäänsä ydinvoimalupaa voi hakea.

Eduskunnan tulisi nyt vihdoin herätä tilanteeseen. Suomalaisille ollaan pakkosyöttämässä lisää ydinvoimaa, vaikka sille ei ole tosiasiallista tarvetta. Selvitykset ydinsähkön viennistä, ydinvoiman vaikutukset päästöihin ja kansantalouteen puuttuvat. Erittäin tärkeä sähkömarkkinaselvitys hylättiin maanantaina puutteellisena. Voiko olla niin, että lisäydinvoimalle suotuisia selvityksiä on mahdotonta tuottaa ja ydinvoimaa ajetaan vain poliittisena päätöksenä joidenkin innokkaiden päättäjien toimesta?

Matti Vanhanen ja TEM riensivät heti toteamaan Jonkan selvityksestä että lupakäsittely jatkuu kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vanhanen aikoo kuulla asiantuntijoita ja on valmis itse päättämään lupien takaisinvedosta, jos se on tarpeen.

Pekkarinen ja Vanhanen osaavat laskea päästövähennykset ainakin viiteen kertaan

Posted in Uncategorized on 2 kesäkuun, 2010 by ydinv

Tänään tuli talousvaliokunnassa yksi vastaus kysymykseen, miksi Pekkarinen esittää lisäydinvoimalla saavutettaviksi päästövähennyksiksi 10 miljoonaa tonnia kun VTT:n raportti(jonka TEM on itse tilannut) kertoo yksiselitteisesti että vähennyksiä saadaan miljoona tonnia per reaktori.

Pekkarisen laskutapa on viestinnällisesti erilainen. Molemmat ovat omalla tavallaan oikeita!

Pekkarisen laskutavalla ei tosin ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Pääministerin esittelyyn tapaa, jolla päästövähennykset ilmaistaan, muutettiin vielä harhaanjohtavampaan muotoon. Siinä kerrottiin, että jos ydinvoimalaitoksen tuottama sähkö tuotettaisiin kivihiililauhteella, syntyisi päästöjä yli 10 miljoonaa tonnia.

Olin eilen kuultavana ympäristövalikunnassa ja tänään talousvaliokunnassa. Hätäily ja siitä johtuva puutteellinen käsittely alkaa tuntua: talousvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Skinnari myönsi, että valiokuntia on jouduttu pidentämään ja niitä on nyt päällekkäin.

Tämä näkyi molempien päivien osallistujamäärässä. Ympäristövaliokunnassa tilaisuuden alussa oli melkein kaikki paikalla mutta varsinaisen keskustelun aikana paikalla oli vain kourallinen: Huovinen, Kaunisto, Juurikkala, Gestrin, Tiusanen, Kuusisto ja Valpas. Talousvaliokunnassa oli tilaisuuden alkaessa paikalla vain puolet!

Pyhäjoki nojaa täysillä Fennovoimaan. Kunnan edustaja Mauno Peltoketo kertoi, että ydinvoimalan saanti on ’kunnan tärkein ja keskeisin tavoite’. Simon kunnanjohtajalla Esko Tavialla on tulevaisuuden energiatrendeistä vanhentunut näkemys. Hän esitti kalvon jossa kerrottiin: ”Simosta tulevaisuuden energiapitäjä! Turve, bioenergia, ydinvoima, tuulivoima”. Puolet meni oikein.

Janne Björklund
Ydinvoimakampanjavastaava
Suomen luonnonsuojeluliitto